iemand bij/in zijn kraag grijpen

iemand bij/in zijn kraag grijpen
{{iemand bij/in zijn kraag grijpen}}{{/term}}
〈beetpakken〉 grab someone by the collar; 〈arresteren〉 arrest someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”